Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Hiển thị

Nội dung các buổi học

11:52 - 15/05/2020

Phương pháp học V-JET xây dựng đề cao tính thực tế, nội dung sát với thực tế công việc chăm sóc xe, giúp học viên nhanh chóng năm bắt đầy đủ kỹ...

Đánh giá năng lực học viên

11:40 - 15/05/2020

Đánh giá năng lực học viên trong quá trình học giúp học viên nâng cao nhận thức nghề nghiệp và hiểu được những điểm yếu cần điều chỉnh trong...

Trang thiết bị tiêu chuẩn nghề chăm sóc xe

11:25 - 15/05/2020

Cần biết và nắm vững những trang thiết bị sẽ sử dụng dành cho việc học chăm sóc xe là yếu cầu đầu tiên với học viên học nghề.

Rửa xe Xuân Nguyên, Daklak

14:58 - 10/05/2020

Rửa xe Xuân Nguyên Daklak - được V-JET Hoàn thành 2019 

Thống Nhất Auto - Rửa xe Nhật Bản tại Bình Định

14:29 - 10/05/2020

Thống Nhất Auto - chăm sóc xe công nghệ Nhật Bản hình thành từ ý tưởng chăm sóc cao cấp đáp ứng nhu cầu khách hàng tại Bình Định. Do trước đây...

Nội Thất Duy Tiến Tam Kỳ, Quảng Nam

10:55 - 10/05/2020

Nội thất Duy Tiến Tam kỳ cơ sở 1 cơ sở 2 đã hoạt động nhiều năm và là trung tâm độ xe uy tín tại Tam Kỳ, Năm 2020 Anh Tiến quyết định mở thêm...