Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Hiển thị

Sơn Tùng Auto, Hà Nội

15:32 - 09/05/2020

Lắp thiết bị phòng thi công đánh bóng sơn và phủ Ceramic Sơn Tùng, Auto, Hà Nội

Tùng Dương Auto Detailing, Đông Anh, Hà Nội

15:20 - 09/05/2020

Tùng Dương Auto Detailing được V-JET Hoàn thành năm 2019 tại Đông Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc xe cao cấp tại khu vực Đông Anh, Hà Nội.

Trung tâm Hoàng Minh, Đông Anh

15:12 - 09/05/2020

Hoàng Minh được V-JET hoàn thành năm 2010, là trung tâm chăm sóc xe công nghẹ cao đầu tiên tại Đông Anh Hà Nội.

Trung tâm Xe khách Mai Linh

15:02 - 09/05/2020

Hoàn thành việc lắp thiết bị rửa xe bãi xe khách Mai Linh năm 2009 

Toyota Thăng Long

12:01 - 09/05/2020

Năm 2008 V-JET hoàn thành việc lắp thiết bị cho bộ phận rửa xe tại Toyota Cầu Diễn.

Toyota Cầu Diễn

11:46 - 09/05/2020

Bàn giao máy rửa xe áp lực cao có nước nóng cho bộ phận rửa xe tại Toyota cầu Diễn