DỤNG CỤ AUTO DETAILING

Hộp dây thu đa chức năng

0 ₫

Dây tự thu lắp hộp khí dành cho việc rửa nước vòi sen với áp suất thấp khi rửa xe dọn nội thất, tiện dụng dẽ dàng sử dụng thẩm mỹ

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen HC_SHI_20353 Scholl concets Germany

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen HC_SHI_20357 Scholl concepts Germany

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25 HC_SHI_20323 Scholl concepts Germany

Phớt tinh màu cam size M 85/30mm

0 ₫

Phớt tinh màu cam size M 85/30mm HC_SHI_20258 Scholl Concepts Germany

Phớt phá màu tím size M85/30mm

0 ₫

Phớt phá màu tím size M85/30mm HC_SHI_20298 Scholl concepts Germany

Phớt tinh cao cấp dạng lưới size M 145/30mm

0 ₫

Phớt tinh cao cấp dạng lưới size M 145/30mm màu mật ong HC_SHI_20333

Phớt phá cao cấp dạng lưới màu xanh size M 145/25mm

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới màu xanh size M 145/25mm HC_SHI_20373 Scholl Contcepts Germany

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25mm màu đen/trắng

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25mm màu đen/trắng HC_SHI_20363 Scholl Concepts Germany

Phớt lông cừu màu trắng size M 135mm

0 ₫

Phớt lông cừu màu trắng size M 135mm HC_SHI_20543 Scholl Concepts Germany

Máy đánh bóng detail

0 ₫

Máy đánh bóng detail Sử dụng đánh bóng những chi tiết nhỏ như logo, cửa gió

Súng phun hóa chất rửa động cơ

0 ₫

Sản phẩm là công cụ vô cùng hữu dụng cho việc rửa khoang máy, xịt khe kẽ và luồn sâu khi rửa khoang động cơ ô tô, Hoạt động khí nén