Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Hiển thị

V-JET rửa xe Nhật Bản, Phủ Lý, Hà Nam

16:24 - 09/05/2020

Qui Trình đào tạo và chuyển giao công nghệ chăm sóc xe Nhật Bản được V-JET thực hiện từ năm 2019. Trung tâm Hùng Hưng Phủ tại Phủ Lý Hà Nam là một...

Any Car Auto Detailing, Hà Nội

16:19 - 09/05/2020

Any Car là Mô hình kinh doanh kết hợp chăm Bán xe, garage, và chăm sóc xe nhăm tận dụng lợi thế có thể tự dọn xe của Any Car mua về bán, đòng thời dọn...

Hưng Minh Auto Detailing, Long Biên, Hà Nội

16:07 - 09/05/2020

Hưng Minh Auto Detailing được V-JET Hoàn thành năm 2017 tai đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội, Khu vực tập trung rất nhiều showroon bán xe của các hãng...

Anh Dũng Auto Detailing, Long Biên, Hà Nội

15:56 - 09/05/2020

Anh Dũng Auto Detailing được V-JET Hoàn Thành năm 2017, nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc xe cao cấp tại khu đô thị phía đông Hà Nội là Quận Long Biên.

Hưng Minh Auto Detailing Xã Đàn, Hà Nội

15:48 - 09/05/2020

V-JET hoàn thành lắp đặt thiết bị Trung tâm Hưng Minh Auto Detailing năm 2018 tai phố Xã Đàn, Hà Nội

Rửa xe Sinh Lộc, TT Vác, Hà Nội

15:39 - 09/05/2020

Bàn giao máy rửa xe hơi nước nóng Kolumbo 2 way trung tâm rửa xe Sinh Lộc Vác, Hà Nội