V-JET rửa xe Nhật Bản, Phủ Lý, Hà Nam

V-JET rửa xe Nhật Bản, Phủ Lý, Hà Nam

16:24 - 09/05/2020

Qui Trình đào tạo và chuyển giao công nghệ chăm sóc xe Nhật Bản được V-JET thực hiện từ năm 2019. Trung tâm Hùng Hưng Phủ tại Phủ Lý Hà Nam là một trong những trung tâm được V-JET hoàn thành T5/ 2019.

Rửa xe Xuân Nguyên, Daklak
Thống Nhất Auto - Rửa xe Nhật Bản tại Bình Định
Nội Thất Duy Tiến Tam Kỳ, Quảng Nam
Rửa xe công nghệ Nhật Bản, Bảo Huy, Quảng Ngãi
Trung tâm rửa xe, làm lốp Bảo Hân II Quảng Nam