Đánh giá năng lực học viên

Đánh giá năng lực học viên

11:40 - 15/05/2020

Đánh giá năng lực học viên trong quá trình học giúp học viên nâng cao nhận thức nghề nghiệp và hiểu được những điểm yếu cần điều chỉnh trong quá trình học.

Tôi có nên học nghề chăm sóc xe ô tô không
Nên học nghề chăm sóc xe tại trung tâm nào
Nên học nghề tại V-JET, hay cử giáo viên đến đào tạo tại cơ sở
Tôi nên học khóa học chăm sóc xe nào, thời gian học trong bao lâu
Sau khi học em có thể xin việc ở đâu và có dễ tìm việc không

V-JET xây dựng thang điểm đánh giá chi tiết, chính xác và khách quan năng lực thực hiện nghề của học viên của học viên dựa trên điều kiện thực tế tại Việt Nam. Kỹ năng nghề được đánh giá qua 5 mặt sau

1/ Kỹ năng thuần thục sử dụng thiết bị, dụng cụ

2/ Kỹ năng thuần thục sử dụng hóa chất

3/ Kỹ năng rửa xe tốt

4/ Kỹ năng xử lý tinh huống, làm sạch những vết bẩn khó trên các bề mặt

5/ Ý thức, thái độ học viên khi học và hành nghề

Điểm số trung bình sẽ xét trên thang điểm từ 0 – 100 sẽ đánh giá chính xác khả năng thực hành nghề của học viên

Điểm số từ 0 – 10 : hoàn toàn không có khả năng thực hiện kỹ năng

Điểm số từ 10 – 19 : trong nhóm có kỹ năng tệ nhất

Điểm số từ 20 – 29 : trong nhóm có kỹ năng rất tệ

Điểm số từ 30 – 39 : trong nhóm có kỹ năng tệ

Điểm số từ 40 – 49 : trong nhóm có kỹ năng dở dưới mức trung bình

Điểm số từ 50 – 59 : trong nhóm có kỹ năng đạt ở mức trung bình

Điểm số từ 60 – 69 : trong nhóm có kỹ năng tương đối tốt

Điểm số từ 70 – 79 : trong nhóm có kỹ năng tốt

Điểm số từ 80 – 89 : trong nhóm có kỹ năng rất tốt

Điểm số từ 90 – 100 : trong nhóm có kỹ năng tuyệt với

Với những tiêu chí này học viên có thể dễ dàng nhận ra những điểm cần cải thiện mình trong tương lai và những nhà tuyển dụng cũng dễ dàng đánh giá làm cơ sở cho việc tuyển dụng