Nội dung các buổi học

Nội dung các buổi học

11:52 - 15/05/2020

Phương pháp học V-JET xây dựng đề cao tính thực tế, nội dung sát với thực tế công việc chăm sóc xe, giúp học viên nhanh chóng năm bắt đầy đủ kỹ năng nghề chăm sóc xe.

Tôi có nên học nghề chăm sóc xe ô tô không
Nên học nghề chăm sóc xe tại trung tâm nào
Nên học nghề tại V-JET, hay cử giáo viên đến đào tạo tại cơ sở
Tôi nên học khóa học chăm sóc xe nào, thời gian học trong bao lâu
Sau khi học em có thể xin việc ở đâu và có dễ tìm việc không

NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC

 

 

1/ Lý thuyết cơ bản

2/ Quy trình tiêu chuẩn với các bước thực hiện

3/ Những hiều lầm/lầm tưởng phổ biến

4/ Các quan niệm và cách tiếp cận vấn đề khác nhau

5/ Những khó khăn thực tế tại Việt Nam

6/ Các bước làm đúng nguyên tắc

7/ Các cách làm hiệu quả

8/ Các lớp luyện bài tập những tình huống của học viên theo nhóm 2-4 người

9/ Tham gia bài tập tình huống thực tế được giảng viên đưa ra từ chính vấn đề của khách hàng