Học mô hình kinh doanh chăm sóc xe Nhật Bản

Học mô hình kinh doanh chăm sóc xe Nhật Bản

11:59 - 16/05/2020

Để kinh doanh hiệu quả cần định hướng chiến lược rõ ràng, xác định chính xác nhóm khách hàng mục tiêu. Kinh doanh chăm sóc xe cũng vậy cần xác lập mô hình kinh doanh trước khi lên kế hoạch chi tiết và thực thi.

Welcome to V-JET rửa xe Nhật Bản
Học kinh doanh chăm sóc xe ô tô
Mô hình kinh doanh chăm sóc xe cho người mới bắt đầu
Những rủi ro khi kinh doanh mô hình chăm sóc xe ô tô
Kinh doanh chăm sóc xe nên kết hợp với những loại hình kinh doanh nào

Hầu hết mọi người đều hiểu không chính xác về mô hình kinh doanh và đây chính là lý do khóa học ra đời

Lợi ích khóa học

Có cái nhìn bao quát về nghề, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên yếu tố cốt lõi

Hiểu được cách thức một trung tâm chăm sóc xe Nhật Bản vận hành

Hiểu được chăm sóc xe Nhật bản bao gồm những dịch vụ nào

Xác định chính xác khách hàng mục tiêu, nhu cầu và mong muốn

Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả từ qui mô nhỏ đến lớn, dựa trên giá trị cốt lõi ( lựa chọn dịch vụ, định giá dịch vụ, lựa chọn mặt bằng kinh doanh, thiết kế, xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, khai thác … )

Xác định, phân bổ nguồn lực, tài chính, nhân sự, công cụ quản trị, Xác định rõ trọng tâm, qui mô đầu tư trong ngẵn và dài hạn khi xây dựng trung tâm

Xây dựng chiến lược Marketing tìm kiếm khách hàng. Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhóm khách hàng mục tiêu

Xây dựng chiến lược cạnh tranh dựa trên những yếu tố cốt lõi, lợi thế kinh doanh theo mô hình Nhật Bản

Đa dạng hóa dịch vụ và nguồn thu của trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Biết cách thay đổi, điều chỉnh để tồn tại và phát triển bền vững

Thay đổi cách tiếp cận với những đối tác chiến lược

Mục tiêu khóa học

Thay đổi nhận thức về kinh doanh chăm sóc xe cao cấp theo qui trình Nhật Bản, xác định những tồn tại khi kinh doanh chăm sóc xe theo kinh nghiệm, tự phát, cách khắc phục. Xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu

Những yếu tố cơ bản của mô hình chăm sóc xe Nhật Bản

Sự khác biệt với những mô hình khác

Cách tự lập mô hình kinh doanh của học viên

Phân tích chi tiết mô hình kinh doanh của từng học viên

Đánh giá và thay đổi mô hình kinh doanh của từng học viên

Nội dung khóa học

Lý thuyết : phương pháp tương tác thực tế giưa học viên và huấn luyện viên

Xác định khách hàng mục tiêu, nhu cầu và mong muốn

Giá trị, lợi ích, dịch vụ khách hàng nhận được

Phân phối giá trị cho khách hàng

Quan hệ khách hàng

Các nguồn thu của trung tâm

Nguồn lực chính

Đối tác chính

Xác định chi phí, cơ cấu chi phí. Xác định điểm hòa vốn

Thực hành

Xây dựng mô hình kinh doanh giả lập của từng học viên, tương tác và thảo luận với Huấn luyện viên

Khóa học này dành cho ai ?

Là chủ trung tâm đang kinh doanh chăm sóc xe cần thay đổi và nâng cao doanh thu và giá trị thương hiệu. Hay cần tái cấu trúc trung tâm chăm sóc xe theo mô hình chăm sóc xe Nhật Bản

Là bạn đang muốn mở trung tâm kinh doanh chăm sóc xe hoàn toàn mới

Các bạn đam mê ô tô, hoặc công việc hiện tại đang không tốt đang muốn chuyển hướng kinh doanh chăm sóc ô tô cao cấp

Kỹ thuật viên đang làm việc tại các trung tâm muốn nâng cao kiến thức

Các trung tâm đang khó khăn trong việc vận hành, khai thác trung tâm