Phim cách nhiệt

Hiển thị

Dán phim cách nhiệt ô tô công nghệ Nano Ceramic

10:48 - 30/05/2020

Trong ánh sáng mặt trời có chùm tia Tia gama, tia X quang, UV-C, UC-B, UV-A, ánh sáng thấy được – tia hồng ngoại ( tia mang nhiệt ), khi dán phim cách nhiệt...