Trung tâm Dương Vân Đồn

Trung tâm Dương Vân Đồn

10:32 - 08/05/2020

Là thành phố sát biển nên nồng độ muối trong không khí rất cao mà gầm xe tại những vùng duyên hải như thế chịu ăn mòn rất cao từ điều kiện tự nhiên hơn những địa phương khác. Để đáp ứng nhu cầu rửa xe tại địa phương trung tâm Hoàng Dương đầu tư Bộ rửa với 2 bộ cầu nâng rửa xe Ân Độ để rửa gầm xe.

Rửa xe Xuân Nguyên, Daklak
Thống Nhất Auto - Rửa xe Nhật Bản tại Bình Định
Nội Thất Duy Tiến Tam Kỳ, Quảng Nam
Rửa xe công nghệ Nhật Bản, Bảo Huy, Quảng Ngãi
Trung tâm rửa xe, làm lốp Bảo Hân II Quảng Nam