Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Mở trung tâm - học nghề chăm sóc xe

Hiển thị

Bắc - Rửa xe Nhật Bản, Bắc Ninh

18:59 - 25/04/2020

Trung tâm chăm sóc xe Bắc với mong muốn cung ứng dịch vụ chăm sóc xe mới lạ tại Bắc Ninh, anh Bắc quyết định đưa công nghệ rửa xe Nhật Bản với...

Trung tâm Car One Bắc Ninh

15:54 - 25/04/2020

Dựa trên nhu cầu chăm sóc xe cao cấp khách hàng theo chuẩn Detailing  mà Tiên Du, Băc Ninh. Car One thành lập nhằm thỏa mãn nhu cầu chăm sóc, mang lại hình...

Trung tâm chăm sóc xe Thanh Vân, Bắc Giang

15:39 - 25/04/2020

Thanh Vân, Lục Nam, Bắc Giang 

Rửa và chăm sóc xe chuyên nghiệp Đăng Anh, Lạng Sơn

15:02 - 25/04/2020

Trung tâm thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc xe cao cấp của khách hàng, gói rửa chăm sóc xe toàn diện chuẩn Detailing

Trung Tâm Thanh Mai Việt Tri, Phú Thọ

14:14 - 25/04/2020

Trung tâm đầu tư một bộ rửa xe với số lượng thiết cần thiết nhất phục vụ rửa xe và đánh bóng xe 

Rửa xe Mai Hương, Phú Thọ

14:01 - 25/04/2020

Trung tâm làm dịch vụ rửa xe du lịch và xe tải, làm lốp