Găng rửa xe

Miếng rửa xe lông cừu 2 mặt

Chất liệu Lông cừu 2 mặt Sử dụng rửa xe Dễ thao tác không gây xước bề mặt sơn Kích thước 25x25 cm

 

Chất liệu Lông cừu 2 mặt

Sử dụng rửa xe

Dễ thao tác không gây xước bề mặt sơn

Kích thước 25x25 cm

Hộp dây thu đa chức năng

0 ₫

Dây tự thu lắp hộp khí dành cho việc rửa nước vòi sen với áp suất thấp khi rửa xe dọn nội thất, tiện dụng dẽ dàng sử dụng thẩm mỹ

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen HC_SHI_20353 Scholl concets Germany

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen HC_SHI_20357 Scholl concepts Germany

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25 HC_SHI_20323 Scholl concepts Germany