Ghề ngồi đánh bóng Work Bench By SGCB

Ghề ngồi đánh bóng Work Bench By SGCB

Ghề ngồi đánh bóng Work Bench By SGCB. Sử dụng đánh bóng vô cùng thuật tiện khi đánh hai bên sườn xe, có hộ để dụng cụ cho xi đánh bóng, pad khăn, Bánh xe giúp di chuyển dẽ dàng không gây mỏi khi làm với thời gian dài

Ghề ngồi đánh bóng Work Bench By SGCB. Sử dụng đánh bóng vô cùng thuật tiện khi đánh hai bên sườn xe, có hộ để dụng cụ cho xi đánh bóng, pad khăn, Bánh xe giúp di chuyển dẽ dàng không gây mỏi khi làm với thời gian dài

Hộp dây thu đa chức năng

0 ₫

Dây tự thu lắp hộp khí dành cho việc rửa nước vòi sen với áp suất thấp khi rửa xe dọn nội thất, tiện dụng dẽ dàng sử dụng thẩm mỹ

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen HC_SHI_20353 Scholl concets Germany

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen HC_SHI_20357 Scholl concepts Germany

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25 HC_SHI_20323 Scholl concepts Germany