F1 Car Spa Keramic Detailing Hà Tĩnh

F1 Car Spa Keramic Detailing Hà Tĩnh

18:17 - 08/05/2020

Xu hướng chuyển từ rửa xe sang chăm sóc xe theo chuẩn Detailing là xu hướng không thể thay đổi, Keramic thành lập tại Hà Tĩnh cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Rửa xe Xuân Nguyên, Daklak
Thống Nhất Auto - Rửa xe Nhật Bản tại Bình Định
Nội Thất Duy Tiến Tam Kỳ, Quảng Nam
Rửa xe công nghệ Nhật Bản, Bảo Huy, Quảng Ngãi
Trung tâm rửa xe, làm lốp Bảo Hân II Quảng Nam