Chổi cọ lazang SGCB

Chổi cọ Lazang ( mâm) xe

  • NT00435

Chât liệu nhưa tổng hợp Sử dụng cọ lòng trong lazang Có tay cầm vững chắc Thao tác dễ dàng

 

Chât liệu nhưa tổng hợp

Sử dụng cọ lòng trong lazang

Có tay cầm vững chắc

Thao tác dễ dàng

Hộp dây thu đa chức năng

0 ₫

Dây tự thu lắp hộp khí dành cho việc rửa nước vòi sen với áp suất thấp khi rửa xe dọn nội thất, tiện dụng dẽ dàng sử dụng thẩm mỹ

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 145/30 mm màu đen HC_SHI_20353 Scholl concets Germany

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen

0 ₫

Phớt tinh bước cuối size M 175/30mm màu đen HC_SHI_20357 Scholl concepts Germany

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25

0 ₫

Phớt phá cao cấp dạng lưới size M 145/25 HC_SHI_20323 Scholl concepts Germany