Bảo Long Car Spa 2012 Móng Cái, Quảng Ninh

Bảo Long Car Spa 2012 Móng Cái, Quảng Ninh

14:52 - 26/04/2020

2012 Chị Phương thành lập trung tâm chăm sóc xe Bảo Long tại Móng Cái, Quảng Ninh, đã thu hút được rất nhiều xe cao cấp về rửa và chăm sóc xe tại Trung Tâm.

 

 

 

Rửa xe Xuân Nguyên, Daklak
Thống Nhất Auto - Rửa xe Nhật Bản tại Bình Định
Nội Thất Duy Tiến Tam Kỳ, Quảng Nam
Rửa xe công nghệ Nhật Bản, Bảo Huy, Quảng Ngãi
Trung tâm rửa xe, làm lốp Bảo Hân II Quảng Nam