Học nghề chăm sóc xe

Học nghề chăm sóc xe

Hiển thị

Tiêu chí khóa học

12:03 - 15/05/2020

Xác lập tiêu chí khóa học rõ ràng giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được nội dung học và có thể tự đánh giá năng lực mình trong quá trình học.

Nội dung các buổi học

11:52 - 15/05/2020

Phương pháp học V-JET xây dựng đề cao tính thực tế, nội dung sát với thực tế công việc chăm sóc xe, giúp học viên nhanh chóng năm bắt đầy đủ kỹ...

Đánh giá năng lực học viên

11:40 - 15/05/2020

Đánh giá năng lực học viên trong quá trình học giúp học viên nâng cao nhận thức nghề nghiệp và hiểu được những điểm yếu cần điều chỉnh trong...

Trang thiết bị tiêu chuẩn nghề chăm sóc xe

11:25 - 15/05/2020

Cần biết và nắm vững những trang thiết bị sẽ sử dụng dành cho việc học chăm sóc xe là yếu cầu đầu tiên với học viên học nghề.